Organisatie

Contact

Adres
Hockeyclub Hilvarenbeek
Roodloop 1
5081 XZ Hilvarenbeek

Postadres:
Postbus 114
5080 AC Hilvarenbeek

0135054558


Wedstrijdsecretariaat


Bestuur


Ledenadministratie
Taken, commissieleden en contact:

Hoofd TC:
Vacature 
De Technische Commissie (TC) binnen HCH bestaat uit een aantal subcommissies, te weten:

1. Elftallencommissie:
- Maarten van Mierlo
- Jeske Prinsen
- Karen van Oort
- Jasper Stokkermans

Voor meer informatie over de elftallencommissie kunt u terecht onder het kopje 'elftallencommissie' vermeld onder 'organisatie' (linkerkant van de website)

Taken elftallencommissie:
1. Indelen teams (evt. op grond van selectie) en communicatie hierover richting leden en ouders.
2. Aanspreekpunt voor (nieuwe) coaches; communiceren nieuwe spelregels/afspraken.
3. Aanspreekpunt voor (nieuwe) leden.

Leden worden verzocht vanaf heden bovenstaande mailboxen te gebruiken voor vragen aan de elftallencommissie.

Aparte taak voor benjamin/funkeytraining:
Leonie de Jong: coördinatie benjamin/funkey training. ([email protected])


2. Trainingscommissie:
- Sander Groenhout: coördinator training benjamins
- Simone Putters
- Jeske Prinsen

Taken trainingscommissie:
Indelen en opleiden trainers.
Zie voor meer info onder ‘organisatie/trainingscommissie' (TBV).


3. Arbitragecommissie:
- Commissiehoofd en tevens contactpersoon: Teun Haans
- Commissielid: Jasper Stokkermans
- Commissielid: Lars van Rijn

Taken arbitragecommissie:
Indelen en opleiden scheidsrechters.
Zie tevens V.A.P. onder ‘organisatie/scheidsrechterscommissie' (TBV).


4. Relevante stukken:
TBV Technische commissie:

TBV Jeugdbeleid: