header foto header foto header foto header foto
 

Bestuur & Commissies

Het bestuur van Hockeyclub Hilvarenbeek:

Dorine Weemers - Kuiken
Interim-voorzitter, coördinator wedstrijdsecretariaat, voorzitter elftallencommissie, voorzitter Jongste Jeugdcommissie, voorzitter trainingscommissie, voorzitter arbitragecommissie, voorzitter tuchtcommissie.

Chris Heutinck
Voorzitter accommodatiecommissie, voorzitter commissie respect & sportiviteit, voorzitter barcommissie

Tim Steketee
Penningmeester

Myrthe Tijhuis
Secretaris, voorzitter commissie communicatie, ledenadministratie, coördinator wedstrijdtafel

Ad Goossens
Portefeuilles nog te bepalen
Het bestuur van Hockeyclub Hilvarenbeek wordt ondersteund door de volgende commissies:


Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de planning van de wedstrijden en voor de contacten met de KNHB en de andere clubs. Heb je vragen over wedstrijden, wil je een veld gebruiken, wil je meer weten over de wedstrijdformulieren of (verkeerde)uitslagen, mail dan naar [email protected]

Ledenadministratie
De ledenadministratie houdt alle gegevens van onze leden bij. Wil je iets wijzigen, mail ze dan op [email protected]

Technische commissie, welke bestaat uit:
1. Hockey Technisch Coördinator
De Hockey Technisch Coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van de Technische Commissie en ondersteunt verzorgt de opleiding van spelers, trainers en coaches op hockey technisch gebied.

2. Elftallencommissie
De elftallencommissie verzorgt jaarlijks de indeling van de teams. Deze teamindeling is gebaseerd op het jeugdbeleid van de club waarbij de leeftijd van de spelers, het individuele niveau van de spelers maar vooral ook het onderling speelplezier een rol spelen. De commissie is bereikbaar via [email protected]

3. Trainingscommissie
De trainingscommissie draagt zorg voor het trainingsschema (indelen van trainingen en trainers) en het opleiden en begeleiden van trainers. Ook vormt de commissie het aanspreekpunt voor trainers en coaches. Ze zijn bereikbaar op [email protected]

4. Arbitragecommissie.
De arbitragecommissie zorgt voor het indelen en opleiden van scheidsrechters. Je bereikt hen op: [email protected]. Het arbitrageplan vind je hier.

Materialencommissie
De materialencommissie is verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van keepersspullen en -tassen. Alle uitgegeven spullen zijn per team gelabeld en geregistreerd, zodat er een duidelijk overzicht is waar zich welke materialen bevinden. Voor vragen: [email protected].

Accomodatiecommissie
De accommodatie commissie houdt zich bezig met het onderhoud en de verbetering van het clubhuis, de kleedlokalen en douches, de velden, alle hekwerk en de resterende groenvoorziening die al niet door anderen wordt onderhouden.Je bereikt hen op: [email protected]

Evenementencommissie
De evenementencommissie is verantwoordelijk voor alle evenementen van Hockeyclub Hilvarenbeek. Hieronder vallen onder andere de verschillende kampen, het scholentoernooi en de seizoensopening- en afsluiting. Het Blommensteijn Festijn en ABeek hebben een eigen organiserend team. De commissie is bereikbaar op [email protected]

Zaalhockeycommissie
De zaalhockeycommissie houdt zich bezig met opgave van teams aan de bond en het regelen van zaal voor trainingen en competitie. Daarnaast verzorgt de commissie voor alle communicatie richting spelers, coaches en ouders. Indelingen en schema’s worden samen met de trainerscommissie en scheidsrechterscommissie samengesteld. Je bereikt hen op: [email protected]


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle contacten met (potentiële) sponsoren. Je bereikt hen op [email protected] en hier lees je meer over de sponsormogelijkheden.

Communicatiecommissie
De commissie Communicatie houdt zich voornamelijk bezig met het onderhouden van de website, het bijhouden van onze social kanalen en nieuwsvoorziening en optimaliseren van al onze interne en externe communicatie. We zoeken voor deze commissie nog nieuwe leden, meld je aan via [email protected]

Commissie Sportiviteit, respect en veiligheid
Deze commissie houdt zich bezig met het optimaliseren van HCH als veilige club. De commissie vertaalt de strategische doelen op gebied van veiligheid naar gedragsregels en gezamenlijke afspraken waar onze leden en vrijwilligers zich aan moeten houden. Neem contact met hen op via [email protected]

Vertrouwenspersonen
Binnen Hockeyclub Hilvarenbeek hebben we twee vertrouwenspersonen, Nico en Ellen. Mocht je melding willen maken van een situatie binnen de club of waarbij onze leden zijn betrokken, dan kan je hen bereiken op [email protected]. Je bericht wordt vertrouwelijk door hen behandeld.