header foto header foto header foto header foto
 
Goed om te weten

Aandacht voor huishoudelijke en organisatorische punten

10-9-2014 Afgelopen week heeft  het bestuur van HCH een mail aan alle leden verstuurd met het verzoek om aandacht te hebben voor een aantal huishoudelijke en organisatorische punten. Dit om het reilen en zeilen binnen de club zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Hierbij enige punten:

1.Sponsoring:
 • We hebben als HCH een vastgesteld wedstrijdtenue. Alle teams dienen in dit tenue te spelen. Enkel bij uitwedstrijden kan – bij gelijke shirtkleuren als de thuispartij – hiervan worden afgeweken.
 • Indien een ouder, coach of derde een team wil sponsoren – wat uiteraard wordt toegejuicht – dient altijd afstemming met de sponsorcommissie plaats te vinden. Dat geldt zowel bij kleding als andere sponsoring. Dit om de bestaande sponsorcontracten te behouden.

 

2.Speelgerechtigdheid:

 • Aan coaches en trainers wordt verzocht te checken of alle spelers binnen het eigen team zijn aangemeld en aldus speelgerechtigd zijn. Aspirant leden mogen maximaal 3 x gratis mee trainen, daarna dienen ze zich aan te melden. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Mocht je twijfels hebben, neem dan contact op met de ledenadministratie of de jongste jeugd- of juniorencommissie. Zij zijn bereikbaar via de volgende mailboxen:

 

o[email protected]

o[email protected]

o[email protected]

 • Het invallen van spelers bij andere teams dient te geschieden conform de regels van de KNHB. Bij ondoenlijke toepassing wordt een eventuele boete doorberekent aan het team.

 

3.Trainingen:

 • De oranje trainingsjacks van de Rabo Bank zijn aan de trainers gegeven in bruikleen. De jacks dienen – net als de overige materialen als ballen en hesjes – aan het einde van het seizoen op de daartoe aangegeven datum te worden ingeleverd.
 • Ruim gebruikte materialen svp netjes op; laat die niet op het veld liggen, maar stop alles terug in de daarvoor aangeschafte rode containers. De laatste trainer zorgt dat de containers in het materialenhok worden opgesloten.
 • Ook keepersspullen dienen netjes in de kluisjes te worden opgeruimd.

 

 

4.Bitjes en scheenbeschermers:

Voor het behoud van met name tanden, wordt het gebruik van bitjes tijdens zowel wedstrijd als training ten zeerste geadviseerd. Coaches en trainers worden gevraagd hier aandacht voor te hebben en nut/noodzaak indien nodig met de spelers te bespreken.

 

5.Respect & Sportiviteit:

 • Have fun! Geniet van de gezelligheid onderling. De club draait op vrijwilligers; help elkaar!
 • Houd de club netjes; ruim je troep op.
 • Heet je tegenstanders welkom. Behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden.
 • Behandel spelbegeleiders en scheidsrechters met respect.

 

 

 

Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking.